Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Položky Přímých investic v mil. EUR

Číslo uk. Název ukazetele
1 1 - Přímé investice - saldo
2 1 - Přímé investice - aktiva
3 1 - Přímé investice - pasiva
4 1.1 - Akcie a ostatní účasti - saldo
5 1.1 - Akcie a ostatní účasti - aktiva
6 1.1 - Akcie a ostatní účasti - pasiva
7 1.1.1 - V podnicích přímé investice - saldo
8 1.1.1 - V podnicích přímé investice - aktiva
9 1.1.1 - V podnicích přímé investice - pasiva
10 1.1.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo
11 1.1.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva
12 1.1.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva
13 1.1.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo
14 1.1.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva
15 1.1.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva
16 1.2 - Dluhové nástroje - saldo
17 1.2 - Dluhové nástroje - aktiva
18 1.2 - Dluhové nástroje - pasiva
19 1.2.1 - V podnicích přímé investice - saldo
20 1.2.1 - V podnicích přímé investice - aktiva
21 1.2.1 - V podnicích přímé investice - pasiva
22 1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo
23 1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva
24 1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva
25 1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo
26 1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva
27 1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru