Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Investiční pozice vůči zahraničí v mil. EUR

Číslo uk. Název ukazetele
1 0 - Investiční pozice vůči zahraničí - saldo
2 0 - Investiční pozice vůči zahraničí - aktiva
3 0 - Investiční pozice vůči zahraničí - pasiva
4 1 - Přímé investice - saldo
5 1 - Přímé investice - aktiva
6 1 - Přímé investice - pasiva
7 1.1 - Akcie a ostatní účasti - saldo
8 1.1 - Akcie a ostatní účasti - aktiva
9 1.1 - Akcie a ostatní účasti - pasiva
10 1.2 - Dluhové nástroje - saldo
11 1.2 - Dluhové nástroje - aktiva
12 1.2 - Dluhové nástroje - pasiva
13 2 - Portfoliové investice - saldo
14 2 - Portfoliové investice - aktiva
15 2 - Portfoliové investice - pasiva
16 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo
17 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva
18 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva
19 2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo
20 2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva
21 2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva
22 2.2.1 - Centrální banka - saldo
23 2.2.1 - Centrální banka - aktiva
24 2.2.1 - Centrální banka - pasiva
25 2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo
26 2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva
27 2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva
28 2.2.3 - Vládní instituce - saldo
29 2.2.3 - Vládní instituce - aktiva
30 2.2.3 - Vládní instituce - pasiva
31 2.2.4 - Ostatní sektory - saldo
32 2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva
33 2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva
34 3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo
35 3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva
36 3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva
37 4 - Ostatní investice - saldo
38 4 - Ostatní investice - aktiva
39 4 - Ostatní investice - pasiva
40 5 - Rezervní aktiva - saldo
41 5 - Rezervní aktiva - aktiva
42 5 - Rezervní aktiva - pasiva

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru