Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Položky Finančního účtu v mil. CZK

Číslo uk. Název ukazetele
1 3 - Finanční účet - saldo
2 3 - Finanční účet - aktiva
3 3 - Finanční účet - pasiva
4 3.1 - Přímé investice - saldo
5 3.1 - Přímé investice - aktiva
6 3.1 - Přímé investice - pasiva
7 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo
8 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva
9 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva
10 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo
11 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva
12 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva
13 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo
14 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva
15 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva
16 3.2 - Portfoliové investice - saldo
17 3.2 - Portfoliové investice - aktiva
18 3.2 - Portfoliové investice - pasiva
19 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo
20 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva
21 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva
22 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo
23 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva
24 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva
25 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo
26 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva
27 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva
28 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo
29 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva
30 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva
31 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo
32 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva
33 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva
34 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo
35 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva
36 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva
37 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo
38 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva
39 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva
40 3.4 - Ostatní investice - saldo
41 3.4 - Ostatní investice - aktiva
42 3.4 - Ostatní investice - pasiva
43 3.5 - Rezervní aktiva - saldo
44 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva
45 3.5 - Rezervní aktiva - pasiva
46 4.4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru