Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Platební bilance v mil. CZK

Číslo uk. Název ukazetele
1 1 - Běžný účet - saldo
2 1 - Běžný účet - příjmy
3 1 - Běžný účet - výdaje
4 1.1 - Zboží a služby - saldo
5 1.1 - Zboží a služby - vývoz
6 1.1 - Zboží a služby - dovoz
7 1.2 - Prvotní důchody - saldo
8 1.2 - Prvotní důchody - příjmy
9 1.2 - Prvotní důchody - výdaje
10 1.3 - Druhotné důchody - saldo
11 1.3 - Druhotné důchody - příjmy
12 1.3 - Druhotné důchody - výdaje
13 2 - Kapitálový účet - saldo
14 2 - Kapitálový účet - příjmy
15 2 - Kapitálový účet - výdaje
16 3 - Finanční účet - saldo
17 3 - Finanční účet - aktiva
18 3 - Finanční účet - pasiva
19 3.1 - Přímé investice - saldo
20 3.1 - Přímé investice - aktiva
21 3.1 - Přímé investice - pasiva
22 3.2 - Portfoliové investice - saldo
23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva
24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva
25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo
26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva
27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva
28 3.4 - Ostatní investice - saldo
29 3.4 - Ostatní investice - aktiva
30 3.4 - Ostatní investice - pasiva
31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo
32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva
33 3.5 - Rezervní aktiva - pasiva
34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu
35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu
36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru