Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

III. Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil.USD

Číslo uk. Název ukazetele
1 1. Podmíněné závazky v zahraničních měnách
2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku
3 (b) Ostatní podmíněné závazky
4 2. Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds )
5 3. Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté :
6 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi
7 - ostatní národní měnové instituce (+)
8 - BIS (+)
9 - IMF (+)
10 - ostatní mezinárodní organizace (+)
11 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+)
12 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+)
13 Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté :
14 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím
15 - ostatní národní měnové instituce (-)
16 - BIS (-)
17 - IMF (-)
18 - ostatní mezinárodní organizace (-)
19 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-)
20 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-)
21 4. Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně
22 (a) Krátká pozice
23 (i) Nakoupené prodejní opce
24 (ii) Prodané kupní opce
25 (b) Dlouhá pozice
26 (i) Nakoupené kupní opce
27 (ii) Prodané prodejní opce
28 Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money
29 (1) V běžném kurzu
30 (a) Krátká pozice
31 (b) Dlouhá pozice
32 (2) + 5 % (depreciace o 5%)
33 (a) Krátká pozice
34 (b) Dlouhá pozice
35 (3) - 5 % (apreciace o 5%)
36 (a) Krátká pozice
37 (b) Dlouhá pozice
38 (4) +10 % (depreciace o 10%)
39 (a) Krátká pozice
40 (b) Dlouhá pozice
41 (5) - 10 % (apreciace o 10%)
42 (a) Krátká pozice
43 (b) Dlouhá pozice
44 (6) Ostatní (specifikace)
45 (a) Krátká pozice
46 (b) Dlouhá pozice

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2020, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru