Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

II. Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil.USD

Číslo uk. Název ukazetele
1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita
2 - odliv (-) Jistina
3 - odliv (-) Úroky
4 - příliv (+) Jistina
5 - příliv (+) Úroky
6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů)
7 (a) Krátká pozice (-)
8 (b) Dlouhá pozice (+)
9 3. Ostatní (specifikace)
10 - odliv spojený s repo operacemi (-)
11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+)
12 - obchodní úvěry (-)
13 - obchodní úvěry (+)
14 - ostatní účty platby (-)
15 - ostatní účty příjmy (+)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2020, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru