Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Souhrnně podle sektoru držitele - všechny měny

Číslo uk. Název ukazetele
1 Neobchodovatelné cenné papíry - rezidenti a nerezidenti celkem
2 Ostatní dluhové cenné papíry - rezidenti a nerezidenti celkem
3 Ostatní dluhové cenné papíry - centrální banka a obchodní banky (rezidenti)
4 Akcie a zatímní listy - rezidenti a nerezidenti celkem
5 Akcie a zatímní listy - centrální a obchodní banky (rezidenti)
6 Akcie a zatímní listy - nerezidenti

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru