Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

%, SOPR=100, roční data

Číslo uk. Název ukazetele
1 9999. ÚHRN
2 0199. ŽIVÁ ZVÍŘATA, ŽIVOČIŠNÉ VÝROBKY
3 0299. ROSTLINNÉ VÝROBKY
4 0399. ŽIVOČIŠNÉ A ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE
5 0499. VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
6 0599. NEROSTNÉ VÝROBKY
7 0699. VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
8 0799. PLASTY, KAUČUK A VÝROBKY Z NICH
9 0899. SUROVÉ KŮŽE, KOŽEŠINY, KABELKY
10 0999. DŘEVO, DŘEVĚNÉ VÝROBKY
11 1099. BUNIČINA, PAPÍR, LEPENKA A VÝR. Z NICH
12 1199. TEXTILIE A TEXTILNÍ VÝROBKY
13 1299. OBUV, POKRÝVKY HLAVY
14 1399. VÝROBKY Z KAMENE, CEMENTU, OSINKU,KERAMIKY A SKLA
15 1599. OBECNÉ KOVY A VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ
16 1699. STROJE, ELEKTR. ZAŘÍZENÍ, REPROGRAFICKÉ PŘÍSTROJE
17 1799. VOZIDLA, LETADLA, DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
18 1899. PŘÍSTROJE A NÁSTROJE OPTICKÉ, MĚŘÍCÍ, FOTO, HODINY
19 2099. RŮZNÉ VÝROBKY

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru