Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Faktory ovlivňující (limitující) investiční rozhodování

Číslo uk. Název ukazetele
1 Nízká návratnost navrhovaných investic (vážená relativní četnost v %)
2 Nedostatek vlastních finančních prostředků (vážená relativní četnost v %)
3 Problémy při získávání externích zdrojů, úvěry (vážená relativní četnost v %)
4 Výše úrokových sazeb (vážená relativní četnost v %)
5 Nejistota ohledně budoucí poptávky (vážená relativní četnost v %)
6 Málo stimulující daňová opatření (vážená relativní četnost v %)
7 Nedostatečně rychlé odpisy (vážená relativní četnost v %)
8 Nedostatečné investiční pobídky (vážená relativní četnost v %)
9 Nedostatek kvalif. pracovníků vč. manažerů a techn. personálu (vážená relativní četnost v %)
10 Rozhodování o investicích není limitováno žádnými faktory (vážená relativní četnost v %)
11 Ostatní faktory (vážená relativní četnost v %)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru