Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Struktura půjček poskytnutých společnostmi finančního leasingu rezidentům

Číslo uk. Název ukazetele
1 Půjčky nefinančním podnikům do 1 roku
2 Půjčky nefinančním podnikům od 1 do 5 let
3 Půjčky nefinančním podnikům nad 5 let
4 Půjčky domácnostem na spotřebu do 1 roku
5 Půjčky domácnostem na spotřebu od 1 do 5 let
6 Půjčky domácnostem na spotřebu nad 5 let
7 Půjčky domácnostem na bydlení - celkem
8 Půjčky domácnostem ostatní - celkem
9 Půjčky finančním institucím - celkem
10 Půjčky vládním institucím - celkem
11 Půjčky neziskovým organizacím sloužící domácnostem - celkem

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru