Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (do r. 1996 pouze Kč, od r. 1997 celkem tj. Kč+cizí měny)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé)
2 Úvěry krátkodobé - do 1 roku
3 Úvěry střednědobé - od 1 roku do 5 let včetně
4 Úvěry dlouhodobé - nad 5 let
5 Úvěry od 1 roku do 4 let včetně
6 Úvěry nad 4 roky

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2019, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru