Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Nově čerpané klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (Kč) - č.2

Číslo uk. Název ukazetele
1 1300000 - Vládní instituce
2 1311000 - Ústřední vládní instituce
3 1311600 - Ústřední vládní instituce bez státních a veřejných fondů
4 1311700 - Státní fondy
5 1311800 - Veřejné fondy
6 1312000 - Národní vládní instituce
7 1312600 - Národní vládní instituce bez veřejných fondů
8 1312700 - Veřejné fondy
9 1313000 - Místní vládní fondy
10 1313600 - Místní vládní instituce bez veřejných fondů
11 1313700 - Veřejné fondy
12 1314000 - Fondy sociálního zabezpečení
13 1314600 - Fondy sociálního zabezpečení bez zdravotních pojišťoven
14 1314700 - Zdravotní pojišťovny
15 1400000 - Domácnosti
16 Domácnosti - živnosti (rezidenti)
17 Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti)
18 1500000 - Neziskové instituce sloužící domácnostem
19 1900000 - Ostatní instituce
20 2000000 - Nerezidenti
21 2001000 - Nefinanční podniky (nerezidenti)
22 2002000 - Finanční instituce (nerezidenti)
23 2002100 - Centrální banka (nerezidenti)
24 Obchodní banky (nerezidenti)
25 Fin.instituce bez bank, pojišť. spol. a penz. fondů (nerezidenti)
26 2002500 - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (nerezidenti)
27 2003000 - Vládní instituce (nerezidenti)
28 2003110 - Ústřední vládní instituce (nerezidenti)
29 2003120 - Národní vládní instituce (nerezidenti)
30 2003130 - Místní vládní instituce (nerezidenti)
31 2003140 - Fondy sociálního zabezpečení (nerezidenti)
32 2004000 - Domácnosti (nerezidenti)
33 Domácnosti - živnosti (nerezidenti)
34 Domácnosti - obyvatelstvo (nerezidenti)
35 2005000 - Neziskové instituce sloužící domácnostem (nerezidenti)
36 2009000 - Ostatní instituce (nerezidenti)
37 Veřejné (státní) vlastnictví
38 Soukromé vč. družst. Vlastnictví
39 Podniky pod zahr. Kontrolou

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru