Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Daňové příjmy - DzP PO
2 Daňové příjmy - DzP FO
3 Daňové příjmy - DPH
4 Daňové příjmy - SD
5 Daňové příjmy - Pojistné na SZ
6 Daňové příjmy - majetkové daně
7 Daňové příjmy - cla
8 Daňové příjmy - správní poplatky
9 Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy
10 Nedaňové příjmy - příjmy z úroků
11 Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček
12 Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy
13 Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace
14 Běžné výdaje - neinvestiční nákupy
15 Běžné výdaje - výdaje na platy
16 Běžné výdaje - transfery podnikům
17 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí
18 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí - Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav. poj.
19 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí - Neinvestiční transfery státním fondům
20 Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní
21 Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím
22 Běžné výdaje - sociální dávky celkem
23 Běžné výdaje - důchody
24 Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti
25 Běžné výdaje - ostatní sociální dávky
26 Běžné výdaje - státní sociální podpora
27 Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU
28 Běžné výdaje - státní dluh
29 Kapitálové výdaje - investiční nákupy
30 Kapitálové výdaje - trasfery podnikům
31 Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům
32 Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru