Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR)

Číslo uk. Název ukazetele
1 daň z přidané hodnoty
2 spotřební daně
3 Clo
4 DzP právnické osoby
5 DzP fyzické osoby
6 DzP fyzické osoby - srážková daň
7 DzP fyzické osoby - z přiznání
8 DzP fyzické osoby - závislá činnost
9 silniční daň
10 daň nemovitostí
11 majetkové daně
12 dálniční poplatek a mýtné
13 ostatní daně a poplatky
14 Daňové příjmy celkem

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru