Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem
2 Netermínované vklady klientů celkem
3 Termínované vklady celkem
4 Termínované vklady krátkodobé celkem
5 Termínované vklady střednědobé celkem
6 Termínované vklady dlouhodobé celkem
7 Termínované vklady do 3 měsíců včetně
8 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně
9 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně
10 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně
11 Termínované vklady nad 5 let

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru