Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Souhrnně podle sektoru emitenta - CZK

Číslo uk. Název ukazetele
1 Neobchodovatelné cenné papíry - rezidenti a nerezidenti celkem
2 Neobchodovatelné cenné papíry - rezidenti
3 Neobchodovatelné cenné papíry - nefinanční podniky (rezidenti)
4 Neobchodovatelné cenné papíry - nerezidenti
5 Ostatní dluhové cenné papíry - rezidenti a nerezidenti celkem
6 Ostatní dluhové cenné papíry - rezidenti
7 Ostatní dluhové cenné papíry - nefinanční podniky (rezidenti)
8 Ostatní dluhové cenné papíry - centrální banka a obchodní banky (rezidenti)
9 Ostatní dluhové cenné papíry - vládní instituce (rezidenti)
10 Ostatní dluhové cenné papíry - nerezidenti
11 Majetkové cenné papíry a podíly (vč. podíl. listů FPT) - rezidenti a nerezidenti celkem
12 Majetkové cenné papíry a podíly (vč. podíl. listů FPT) - nefinanční podniky (rezidenti)
13 Majetkové cenné papíry a podíly (vč. podíl. listů FPT) - pojišťovny a penzijní fondy (rezidenti)
14 Majetkové cenné papíry a podíly (vč. podíl. listů FPT) - nerezidenti

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru