Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Tabulka A72: Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky

Číslo uk. Název ukazetele
1 1. Fin. instituce jiné než měnové (bez poj.spol. a penzijních fondů) - vklady celkem
2 2. Fin. instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - jednodenní vklady
3 3. Fin. instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - vklady se stan. splatností
4 4. Fin. instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - vklady s výpovědní lhůtou
5 5. Fin. instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - repo operace
6 6. Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady celkem
7 7. Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - jednodenní vklady
8 8. Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady s dohodnutou splatností
9 9. Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady s výpovědní lhůtou
10 10. Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - repo operce
11 11. Vládní instituce - celkem
12 12. Centrální vláda
13 13. Ostatní vláda

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru