Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Tabulka A52: Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (toky)

Číslo uk. Název ukazetele
1 1. Finanční zprostředkovatelé a pomocné finanční instituce - celkem
2 2. Finanční zprostředkovatelé a pomocné finanční instituce - do 1 roku
3 3. Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - celkem
4 4. Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - do 1 roku
5 5. Vládní instituce - celkem
6 6. Ústřední vládní instituce
7 7. Ostatní vládní instituce - celkem

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru