Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Nově čerpané klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (do r. 1996 pouze Kč, od r. 1997 celkem tj. Kč+cizí měny) - č. 1

Číslo uk. Název ukazetele
1 Rezidenti a Nerezidenti celkem
2 1000000 - Rezidenti
3 1100000 - Nefinanční podniky
4 1100100 - Nefinanční podniky veřejné
5 1100200 - Nefinanční podniky soukromé národní
6 1100300 - Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
7 1200000 - Finanční instituce
8 1210000 - Centrální banka
9 1220000 - Ostatní měnově finanční instituce
10 1220100 - Ostatní měnově finanční instituce veřejné
11 1221100 - Banky veřejné
12 1222100 - Jiné měnově finanční instituce veřejné
13 1220200 - Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní
14 1221200 - Banky soukromé národní
15 1222200 - Spořitelní a úvěrní družstva soukromá národní
16 1223200 - Fondy peněžního trhu soukromé národní
17 1224200 - Jiné měnově finanční instituce soukromé národní
18 1220300 - Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahr. kontr.
19 1221300 - Banky soukromé pod zahraniční kontrolou
20 1222300 - Spořitelní a úvěrní družstva soukromá pod zahr. Kontrolou
21 1223300 - Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou
22 1224300 - Jiné měnově finanční instituce pod zahraniční kontrolou
23 1230000 - Ostatní finanč. zprostř. (bez pojišť. spol. a penzij. fondů)
24 1230100 - Ostatní finační zprostředkovatelé veřejní
25 1230200 - Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní
26 1231200 - Investiční fondy soukromé národní
27 1232200 - Investiční společnosti soukromé národní
28 1233200 - Ostatní fin. zprostřed.soukr. národní bez inv. spol. a fondů
29 1230300 - Ostatní finanční zprostřed. soukromí pod zahr. Kontrolou
30 1231300 - Investiční fondy pod zahraniční kontrolou
31 1232300 - Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou
32 1233300 - Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv. spol. a fondů
33 1240000 - Pomocné finanční instituce
34 1240100 - Pomocné finanční instituce veřejné
35 1240200 - Pomocné finanční instituce soukromé národní
36 1240300 - Pomocné finanční instituce soukr. pod zahraniční kontrolou
37 1250000 - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy
38 1250100 - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné
39 1250200 - Pojišťovací společnosti a penzij. fondy soukromé národní
40 1250300 - Pojišťovací spol. a penzij. fondy soukromé pod zahr. kontr.

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru