Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Čtvrtletní rozvaha společností ostatního úvěrování

Číslo uk. Název ukazetele
1 Aktiva - celkem
2 Pokladna a vklady
3 Poskytnuté krátkodobé půjčky
4 Poskytnuté krátkodobé půjčky - rezidenti
5 Poskytnuté dlouhodobé půjčky
6 Poskytnuté dlouhodobé půjčky - rezidenti
7 Držené dluhopisy - celkem
8 Držené dluhopisy - rezidenti
9 Držené majetkové cenné papíry a účasti - celkem
10 Držené majetkové cenné papíry a účasti - rezidenti
11 Nefinanční aktiva
12 Ostatní aktiva
13 Pasiva - celkem
14 Přijaté krátkodobé půjčky - celkem
15 Přijaté krátkodobé půjčky - rezidenti
16 Přijaté dlouhodobé půjčky - celkem
17 Přijaté dlouhodobé půjčky - rezidenti
18 Emitované dluhopisy - celkem
19 Emitované dluhopisy - rezidenti
20 Vlastní kapitál
21 Ostatní pasiva

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru