Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

C.2 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - aktiva

Číslo uk. Název ukazetele
1 Čistá zahraniční aktiva (ČZA)
2 ČZA ČNB
3 ČZA OMFI
4 Čistá domácí aktiva (ČDA)
5 Domácí úvěry
6 Čistý úvěr vládě (ČÚV) (včetně CP)
7 ČÚV centrální vládě (včetně CP)
8 ČÚV ostatní vládě (včetně CP)
9 Úvěry podnikům a domácnostem (bez CP)
10 Úvěry podnikům (bez CP)
11 Úvěry domácnostem (bez CP)
12 Ostatní čisté položky (vč.CP a kapitálu)
13 Kapitál a rezervy
14 CP v držení
15 CP emitované
16 Ostatní

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru