Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Bilance MFI pro ECB (konsolidovaná, T1)

Číslo s. Název sestavy Navigace
17102 Tabulka 5: Členění komponent M3 podle sektoru klienta
57207 Tabulka A32: Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy)
57208 Tabulka A41: Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy)
1245 Tabulka A51: Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (stavy)
40683 Tabulka 3: Základní měnové indikátory
1570 Tabulka 6: Úvěry soukromému sektoru
40681 Tabulka A31: Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy)
40670 Tabulka A81: Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - stavy
1247 Tabulka A71: Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy
45930 Tabulka A54: Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (stavy)
41191 Analytické účty měnových finančních institucí
1539 Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč)
57225 Tabulka 4: Peněžní agregáty - složky M3
57228 Tabulka 9: Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI
40677 Tabulka A44: Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (stavy)
60825 Tabulka 4: Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky
1133 Tabulka A74: Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - stavy

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru