Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Finanční závazky
  2 F.2 Oběživo a vklady
  3 F.21 Oběživo
  4 F.22 Převoditelné vklady
  5 F.29 Ostatní vklady
  6 F.3 Cenné papíry jiné než účasti
  7 F.33 Cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty
  8 F.331 Krátkodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty
  9 F.332 Dlouhodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty
  10 F.34 Finanční deriváty
  11 F.4 Půjčky
  12 F.41 Krátkodobé půjčky
  13 F.42 Dlouhodobé půjčky
  14 F.5 Účasti celkem
  15 F.51 Účasti, mimo účastí v investičních fondech
  16 F.511 Kótované akcie
  17 F.512 Nekótované akcie
  18 F.513 Jiné účasti
  19 F.52 Účasti v investičních fondech
  20 F.6 Pojistné technické rezervy
  21 F.61 Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na rezervách penzijních fondů
  22 F.611 Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění
  23 F.612 Čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů
  24 F.62 Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky
  25 F.7 Ostatní pohledávky celkem
  26 Čisté půjčky (+)/výpůjčky (-)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru