Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 AF Finanční závazky
  2 AF.2 Oběživo a vklady
  3 AF.21 Oběživo
  4 AF.22 Převoditelné vklady
  5 AF.29 Ostatní vklady
  6 AF.3 Cenné papíry jiné než účasti
  7 AF.33 Cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty
  8 AF.331 Krátkodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty
  9 AF.332 Dlouhodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty
  10 AF.34 Finanční deriváty
  11 AF.4 Půjčky
  12 AF.41 Krátkodobé půjčky
  13 AF.42 Dlouhodobé půjčky
  14 AF.5 Účasti celkem
  15 AF.51 Účasti, mimo účastí v investičních fondech
  16 AF.511 Kótované akcie
  17 AF.512 Nekótované akcie
  18 AF.513 Jiné účasti
  19 AF.52 Účasti v investičních fondech
  20 AF.6 Pojistné technické rezervy
  21 AF.61 Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na rezervách penzijních fondů
  22 AF.611 Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění
  23 AF.612 Čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů
  24 AF.62 Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky
  25 AF.7 Ostatní závazky celkem

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru