Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 AF Finanční aktiva
  2 AF.1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
  3 AF.2 Oběživo a vklady
  4 AF.21 Oběživo
  5 AF.22 Převoditelné vklady
  6 AF.29 Ostatní vklady
  7 AF.3 Cenné papíry jiné než účasti
  8 AF.33 Cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty
  9 AF.331 Krátkodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty
  10 AF.332 Dlouhodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty
  11 AF.34 Finanční deriváty
  12 AF.4 Půjčky
  13 AF.41 Krátkodobé půjčky
  14 AF.42 Dlouhodobé půjčky
  15 AF.5 Účasti celkem
  16 AF.51 Účasti, mimo účastí v investičních fondech
  17 AF.511 Kótované akcie
  18 AF.512 Nekótované akcie
  19 AF.513 Jiné účasti
  20 AF.52 Účasti v investičních fondech
  21 AF.6 Pojistné technické rezervy
  22 AF.61 Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na rezervách penzijních fondů
  23 AF.611 Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění
  24 AF.612 Čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů
  25 AF.62 Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky
  26 AF.7 Ostatní pohledávky celkem
  27 Čistá finanční aktiva

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru