Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Aktualita
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Aktiva - celkem
  2   Oběživo, vklady a poskytnuté úvěry - celkem
  3     z toho: Převoditelné vklady - celkem
  4       Převoditelné vklady - rezidenti
  5       Převoditelné vklady - nerezidenti
  6   Dluhopisy - celkem
  7       Dluhopisy - rezidenti
  8       Dluhopisy - rezidenti - měnové finanční instituce
  9       Dluhopisy - rezidenti - vládní instituce
  10       Dluhopisy - rezidenti - ostatní finanční instituce
  11       Dluhopisy - rezidenti - pojišťovací společnosti
  12       Dluhopisy - rezidenti - penzijní fondy
  13       Dluhopisy - rezidenti - nefinanční podniky
  14       Dluhopisy - rezidenti - domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem
  15       Dluhopisy - nerezidenti
  16       Dluhopisy - nerezidenti - měnové finanční instituce
  17       Dluhopisy - nerezidenti - vládní instituce
  18       Dluhopisy - nerezidenti - ostatní finanční instituce
  19       Dluhopisy - nerezidenti - pojišťovací společnosti
  20       Dluhopisy - nerezidenti - penzijní fondy
  21       Dluhopisy - nerezidenti - nefinanční podniky
  22       Dluhopisy - nerezidenti - domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem
  23   Akcie a ostatní účasti - celkem
  24     z toho: Kótované akcie - celkem
  25       Kótované akcie - rezidenti
  26       Kótované akcie - nerezidenti
  27     z toho: Nekótované akcie - celkem
  28       Nekótované akcie - rezidenti
  29       Nekótované akcie - nerezidenti
  30     z toho: Ostatní účasti - celkem
  31       Ostatní účasti - rezidenti
  32       Ostatní účasti - nerezidenti
  33   Akcie/podílové listy investičních fondů - celkem
  34     z toho: Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - celkem
  35       Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - rezidenti
  36       Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - nerezidenti
  37     z toho: Akcie/podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu - celkem
  38       Akcie/podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu - rezidenti
  39       Akcie/podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu - nerezidenti
  40   Finanční deriváty - celkem
  41   Nefinanční aktiva a ostatní pohledávky/závazky - celkem
  42 Pasiva - celkem
  43   Přijaté úvěry - celkem
  44     Přijaté úvěry - rezidenti
  45     Přijaté úvěry - nerezidenti
  46   Penzijní nároky - celkem
  47     Penzijní nároky - rezidenti
  48     Penzijní nároky - nerezidenti
  49   Akcie a ostatní účasti - celkem
  50   Finanční deriváty - celkem
  51   Ostatní pohledávky/závazky - celkem

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru