Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Aktiva celkem
  2 1. Pokladní hotovost a ostatní vklady splatné na požádání
  3 1.1. Pokladní hotovost
  4 1.2. Ostatní vklady splatné na požádání
  5 2. Finanční aktiva k obchodování
  6 3. Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty
  7 4. Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty
  8 5. Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do OCI
  9 6. Finanční aktiva v naběhlé hodnotě
  10 6.1. Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě
  11 6.2. Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě
  12 7. Zajišťovací deriváty
  13 8. Změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů
  14 9. Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích
  15 10. Hmotný majetek
  16 10.1. Pozemky, budovy a zařízení
  17 10.2. Investiční nemovitosti
  18 11. Nehmotný majetek
  19 11.1. Goodwill
  20 11.2. Ostatní nehmotný majetek
  21 12. Daňové pohledávky
  22 12.1. Pohledávky ze splatné daně
  23 12.2. Pohledávky z odložené daně
  24 13. Ostatní aktiva
  25 14. Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru