Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Zisk z finanční a provozní činnosti
  2 1. Úrokové výnosy
  3 2. Úrokové náklady
  4 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání
  5 4. Výnosy z dividend
  6 5. Výnosy z poplatků a provizí
  7 6. Náklady na poplatky a provize
  8 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z
  9 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování
  10 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv neurčených k obchodování povinně v RH vykázané do Z/Z
  11 10. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z
  12 11. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví
  13 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta
  14 13. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování investic do dceřiných, společných a přidružených podniků
  15 14. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv
  16 15. Ostatní provozní výnosy
  17 16. Ostatní provozní náklady
  18 17. Správní náklady
  19 17.1. Náklady na zaměstnance
  20 17.2. Ostatní správní náklady
  21 18. Hotovostní příspěvky do fondů řešení krizí a systémů pojištění vkladů
  22 19. Odpisy
  23 20. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace
  24 21. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování
  25 22. Ztráty ze znehodnocení celkem
  26 22.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování
  27 22.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování
  28 22.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování
  29 23. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty
  30 24. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků
  31 25. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin
  32 Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním
  33 26. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností
  34 Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění
  35 27. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění
  36 Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru