Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Aktualita
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 (1) AKTIVA CELKEM
  2     (1.1) Úvěry rezidentům (bez CP)
  3     (1.2) Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty
  4     (1.3) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu
  5     (1.4) Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty
  6     (1.5) Zahraniční aktiva
  7     (1.6) Stálá aktiva
  8     (1.7) Ostatní aktiva
  9 (2) PASIVA CELKEM
  10     (2.2) Vklady rezidentů
  11     (2.4) Emitované dluhové cenné papíry
  12     (2.5) Kapitál a rezervy
  13     (2.6) Zahraniční pasiva
  14     (2.7) Ostatní pasiva

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru