Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Aktualita
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 (2) Vklady od centrální vlády - stavy
  2 (3) Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy
  3     (3.1) Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy
  4     (3.2) Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy
  5     (3.3) Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy
  6     (3.4) Kapitál a rezervy - stavy
  7 (4) Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - stavy
  8     (4.1) Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - stavy
  9         (4.1.1) úvěry - stavy
  10         (4.1.2) cenné papíry - stavy
  11     (4.2) Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy
  12         (4.2.1) úvěry - stavy
  13         (4.2.2) cenné papíry jiné než akcie - stavy
  14         (4.2.3) akcie a ostatní majetkové účasti - stavy
  15 (5) Čistá zahraniční aktiva - stavy
  16 (6) Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - stavy
  17 (2) Vklady od centrální vlády - toky
  18 (3) Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - toky
  19     (3.1) Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - toky
  20     (3.2) Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky
  21     (3.3) Emitované dluhové CP nad 2 roky - toky
  22     (3.4) Kapitál a rezervy - toky
  23 (4) Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - toky
  24     (4.1) Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - toky
  25         (4.1.1) úvěry - toky
  26         (4.1.2) cenné papíry - toky
  27     (4.2) Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky
  28         (4.2.1) úvěry - toky
  29         (4.2.2) cenné papíry jiné než akcie - toky
  30         (4.2.3) akcie a ostatní majetkové účasti - toky
  31 (5) Čistá zahraniční aktiva - toky
  32 (6) Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - toky

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru