Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Aktualita
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 ODVĚTVÍ CELKEM (NEVÝKONNÉ)
  2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (NEVÝKONNÉ)
  3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (NEVÝKONNÉ)
  4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (NEVÝKONNÉ)
  5 D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, ZÁSOBOVÁNÍ VODOU (NEVÝKONNÉ)
  6 F. STAVEBNICTVÍ (NEVÝKONNÉ)
  7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (NEVÝKONNÉ)
  8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (NEVÝKONNÉ)
  9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (NEVÝKONNÉ)
  10 J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (NEVÝKONNÉ)
  11 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (NEVÝKONNÉ)
  12 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (NEVÝKONNÉ)
  13 M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (NEVÝKONNÉ)
  14 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA, POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (NEVÝKONNÉ)
  15 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (NEVÝKONNÉ)
  16 T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ, ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY A SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (NEVÝKONNÉ)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru