Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (1. - 9.)
  2 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění
  3 1.1. Předepsané pojistné, očištěné od zajištění
  4 1.1.1. Předepsané hrubé pojistné
  5 1.1.5. Pojistné postoupené zajišťovatelům
  6 1.2. Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, očištěné od zajištění
  7 1.2.1. Změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné
  8 1.2.2. Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů
  9 2. Převedené výnosy z investic z netechnického účtu
  10 3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění
  11 4. Náklady na pojistná plnění včetně změny TR, očištěné od zajištění
  12 4.1. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění
  13 4.1.1. Hrubá výše nákladů na pojistná plnění
  14 4.1.2. Náklady na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů
  15 4.2. Změna stavu rezervy na pojistná plnění, očištěné od zajištění
  16 4.2.1. Změna stavu hrubé výše rezervy na pojistná plnění
  17 4.2.2. Změna stavu rezervy na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů
  18 5. Změny stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění
  19 6. Bonusy a slevy, očištěné od zajištění
  20 7. Čistá výše provozních nákladů
  21 7.1. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy
  22 7.2. Změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů
  23 7.3. Správní režie
  24 7.4. Provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích
  25 8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru