Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Aktualita
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 (1) AKTIVA CELKEM
  2     (1.1) Úvěry rezidentům (bez CP)
  3         (1.1.1) MFI
  4         (1.1.2) Vládní instituce
  5         (1.1.3) Ostatní rezidenti
  6     (1.2) Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty
  7         (1.2.1) MFI
  8         (1.2.2) Vládní instituce
  9         (1.2.3) Ostatní rezidenti
  10     (1.3) Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty
  11         (1.3.1) MFI
  12         (1.3.2) Ostatní rezidenti
  13     (1.4) Zahraniční aktiva
  14     (1.5) Stálá aktiva
  15     (1.6) Ostatní aktiva
  16 (2) PASIVA CELKEM
  17     (2.1) Oběživo
  18     (2.2) Vklady rezidentů
  19         (2.2.1) MFI
  20         (2.2.2) Centrální vláda
  21         (2.2.3) Ostatní vláda /ostatní rezidenti
  22     (2.3) Emitované dluhové cenné papíry
  23     (2.4) Kapitál a rezervy
  24     (2.5) Zahraniční pasiva
  25     (2.6) Ostatní pasiva
  26     (2.7) Přebytek mezibankovních závazků

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru