Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Úprava mezi finančními a nefinančními účty
  2 Čisté finanční transakce (konsolidované)
  3 Finanční aktiva (konsolidovaná)
  4    Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (konsolidované)
  5    Oběživo a vklady (konsolidované)
  6    Dluhové cenné papíry (konsolidované)
  7    Krátkodobé úvěry (konsolidované)
  8    Dlouhodobé úvěry (konsolidované)
  9    Účasti a akcie nebo podílové listy investičních fondů (konsolidované)
  10         Privatizace (v čisté výši, konsolidované)
  11         Kapitálové injekce (v čisté výši, konsolidované)
  12         Jiné (konsolidované)
  13    Pojistné, penzijní a stadardizované záruční programy (konsolidované)
  14    Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (konsolidované)
  15    Ostatní pohledávky (konsolidované)
  16        z toho: daně a sociální pojištění (konsolidované)
  17          Daně (konsolidované)
  18          Sociální pojištění (konsolidované)
  19 Pasiva (konsolidovaná)
  20    Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (konsolidované)
  21    Oběživo a vklady (konsolidované)
  22    Krátkodobé dluhové cenné papíry (konsolidované)
  23    Dlouhodobé cenné papíry (konsolidované)
  24    Krátkodbé úvěry (konsolidované)
  25    Dlouhodobé úvěry (konsolidované)
  26    Účasti a akcie nebo podílové listy investičních fondů (konsolidované)
  27    Pojistné, penzijní a stadardizované záruční programy (konsolidované)
  28    Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (konsolidované)
  29    Ostatní závazky (konsolidované)
  30       z toho: Daně (konsolidované)
  31       z toho: Sociální pojištění (konsolidované)
  32 Výpůjční požadavek vládních institucí (konsolidovaný)
  33       z toho: dlouhodobý (konsolidovaný)
  34    Denominovaný v národní měně (konsolidovaný)
  35    Denominovaný v měnách členských států eurozóny (konsolidovaný)
  36    Denominovaný v jiných měnách (konsolidovaný)
  37 Ostatní toky vládního dluhu (konsolidované)
  38 Účinky přeceňování (konsolidované)
  39 Vliv ocenění dluhu v cizí měně (konsolidovaný)
  40    Ostatní oceňovací dopady (rozdíly k nominální hodnotě, konsolidované)
  41       Emisní a splatnostní hodnota nad a pod nominální hodnotou (konsolidované)
  42       Rozdíl mezi úroky akruálními a placenými (konsolidovaný)
  43 Ostatní změny objemu (konsolidované)
  44    Změny sektorové klasifikace (konsolidované)
  45    Ostatní změny v objemu finančních závazků (konsolidované)
  46    Ostatní statistické diskrepance (konsolidované)
  47 Změna vládního dluhu (konsolidovaná)
  48 Čistý vznik úvěrů poskytnutých centrální bankou (konsolidovaný)
  49 Čisté transakce v ostatních příjmových a výdajových účtech s vazbou na rozpočet EU (konsolidované)
  50 Rozdíl mezi dodaným vojenským vybavením a výdaji odpovídajícími cash platbám (konsolidovaný)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru