Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Úprava mezi finančními a nefinančními účty
  2 Čisté finanční transakce (konsolidované)
  3 Finanční aktiva (konsolidoovaná)
  4    Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
  5    Oběživo a vklady
  6    Dluhové cenné papíry
  7    Krátkodobé úvěry
  8    Dlouhodobé úvěry
  9    Účasti a akcie nebo podílové listy investičních fondů
  10         Privatizace (v čisté výši)
  11         Kapitálové injekce (v čisté výši)
  12         Jiné
  13    Pojistné, penzijní a stadardizované záruční programy
  14    Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie
  15    Ostatní pohledávky
  16        z toho: daně a sociální pojištění
  17          Daně
  18          Sociální pojištění
  19 Pasiva (konsolidovaná)
  20    Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
  21    Oběživo a vklady
  22    Krátkodobé dluhové cenné papíry
  23    Dlouhodobé cenné papíry
  24    Krátkodbé úvěry
  25    Dlouhodobé úvěry
  26    Účasti a akcie nebo podílové listy investičních fondů
  27    Pojistné, penzijní a stadardizované záruční programy
  28    Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie
  29    Ostatní závazky
  30       z toho: Daně
  31       z toho: Sociální pojištění
  32 Výpůjční požadavek vládních institucí
  33       z toho: dlouhodobý
  34    Denominovaný v národní měně
  35    Denominovaný v měnách členských států eurozóny
  36    Denominovaný v jiných měnách
  37 Ostatní toky veřejného zadlužení
  38 Účinky přeceňování
  39 Vliv ocenění dluhu v cizí měně
  40    Ostatní oceňovací dopady (rozdíly k nominální hodnotě)
  41       Emise a umoření nad a pod nominální hodnotou
  42       Rozdíl mezi úroky akruálními a placenými
  43 Ostatní změny objemu
  44    Změny sektorové klasifikace
  45    Other změny v objemu finančních závazků
  46    Ostatní statistické diskrepance
  47 Konsolidovaní změna ve vládním dluhu
  48 Čistý vznik úvěrů poskytnutých centrální bankou
  49 Čisté transakce v ostatních příjmových a a výdajových účtech s vazbou na rozpočet EU
  50 Rozdíl mezi dodaným vojenským vybavením/výdaji a odpovídajícími cash platbami

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru