Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Vládní dluh (konsolidované)
  2    Oběživo a vklady (konsolidované)
  3    Krátkodobé dluhové cenné papíry (konsolidované)
  4    Dlouhodobé cenné papíry (konsolidované)
  5    Krátkodobé úvěry (konsolidované)
  6    Dlouhodobé úvěry (konsolidované)
  7 V držbě rezidentů členského státu (konsolidované)
  8     Centralní banka (konsolidované)
  9     Ostatní měnové finanční instituce (konsolidované)
  10     Ostatní finanční instituce (konsolidované)
  11     Ostatní rezidenti (konsolidované)
  12 V držbě nerezidentů členského státu (konsolidované)
  13     v držbě nerezidentů uvnitř Eurozóny (konsolidované)
  14     v držbě nerezidentů mimo Eurozónu (konsolidované)
  15 Denominované v národní měně (konsolidované)
  16 Denominované v měnách členských států Eurozóny (konsolidované)
  17 denominované v jiných měnách (konsolidované)
  18 Krátkodobý dluh (konsolidovaný)
  19 Dlouhodobý dluh (konsolidovaný)
  20     z toho: pohyblivá úroková sazba
  21 Zbytková spatnost do jednoho roku (konsolidovaný)
  22 Zbytková splatnost nad jeden rok a do pěti let (konsolidovaný)
  23     z toho: pohyblivá úroková sazba
  24 Zbytková splatnost nad pět let (konsolidovaný)
  25     z toho: pohyblivá úroková sazba
  26 Průměrná zbytková splatnost dluhu (konsolidovaného)
  27 Vládní dluh - bezkuponové dluhopisy (zero-coupon bonds, konsolidované)
  28 Vládní dluh - úvěry poskytnuté centrální bankou (konsolidované)
  29 Vládní dluh se zbytkovou splatností nad 1 rok (konsolidované)
  30 Obchodní úvěry a zálohy (konsolidované)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru