Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Veřejné zadlužení (konsolidované)
  2    Oběživo a vklady
  3    Krátkodobé dluhové cenné papíry
  4    Dlouhodobé cenné papíry
  5    Krátkodobé úvěry
  6    Dlouhodobé úvěry
  7 V držbě rezidentů členského státu
  8     Centralní banka
  9     Ostatní měnové finanční instituce
  10     Ostatní finanční instituce
  11     Ostatní rezidenti
  12 V držbě nerezidentů členského státu
  13     v držbě nerezidentů uvnitř EU
  14     v držbě nerezidentů mimo EU
  15 Denominované v národní měně
  16 Denominované v měnách členských států eurozóny
  17 denominované v jiných měnách
  18 Krátkodobý dluh
  19 Dlouhodobý dluh
  20     z toho: pohyblivá úroková sazba
  21 Zbytková spatnost do jednoho roku
  22 Zbytková splatnost nad jeden rok a do pěti let
  23     z toho: pohyblivá úroková sazba
  24 Zbytková splatnost nad pět let
  25     z toho: pohyblivá úroková sazba
  26 Průměrná zbytková spaltnost dluhu
  27 Veřejné zadlužení - bezkuponové dluhopisy (zero-coupon bonds)
  28 Veřejné zadlužení -úvěry poskytnuté centrální bankou
  29 Veřejné zadlužení se zbytkovou splatností na 1 rok
  30 Obchodní úvěry a zálohy

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru