Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Příjmy rozpočtu EU a Evropského rozvojového fondu (ERF) od členského státu
  2    Daně z výroby a z dovozu
  3    Běžná mezinárodní spolupráce
  4    Jiné běžné transfery a vlastní zdroje EU
  5       z toho: třetí vlastní zdroj odvozený z DPH
  6       z toho: čtvrtý vlastní zdroj odvozený z HND
  7          z toho: rabat Velké Británie
  8    Kapitálové transfery
  9 Výdaje rozpočtu EU v členském státě
  10    Dotace
  11    Běžné transfery vládním institucím
  12    Běžné transfery nevládním jednotkám
  13    Kapitálové transfery vládním institucím
  14    Kapitálové transfery nevládním jednotlám
  15    Náklady na získávání vlastnmích zdrojů
  16 Bilance členského státu vůči rozpočtu EU a ERF (netto příjemce +, netto plátce -)
  17 Čisté příjmy z předvstupních programů
  18 Čisté příjmy z předvstupních programů placené vládě
  19 Příspěvky do Single Resolution Board/Single Resolution Fund (SRB/SRF)
  20 Kapitálové transfery z SRB/SRF
  21     z toho: finančním jednotkám vládního sektoru

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru