Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Schodek (-) nebo přebytek (+)
  2    Ústřední vládní instituce (S1311)
  3    Národní vládní instituce (S1312)
  4    Místní vládní instituce (S1313)
  5    Fondy sociálního zabezpečení (S1314)
  6 Celkové příjmy
  7 Celkové běžné příjmy
  8    Běžné daně z důchodů, jmění a jiné
  9    Daně z výroby a z dovozu
  10        Daně z produktů
  11           z toho: daň z přidané hodnoty (DPH)
  12        Ostatní daně z výroby
  13    Čisté sociální příspěvky
  14       z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů
  15       z toho: skutečné sociální příspěvky domácností
  16    Prodej
  17       Tržní produkce pro vlastní konečné užití
  18       Platby za ostatní netržní produkci
  19    Ostatní běžné příjmy
  20       Ostatní dotace na výrobu
  21       Ostatní běžné transfery
  22       Důchod z vlastnictví
  23       z toho: přijaté úroky
  24 Celkové kapitálové příjmy
  25    z toho: kapitálové daně
  26 Celkové výdaje
  27 Celkové běžné výdaje
  28    Mezispotřeba
  29    Náhrady zaměstnancům
  30       z toho: mzdy a platy
  31     Placené úroky
  32    Placené dotace
  33         Dotace na produkty (-)
  34         Ostatní dotace na produkci (-)
  35    Sociální dávky jiné než naturální sociální dávky
  36        z toho: starobní a vdovské důchody (COFOG 10.2.0 + COFOG 10.3.0)
  37        z toho: příspěvky v nezaměstnanosti (COFOG 10.5.0)
  38    Naturální sociální transfery - nakoupená tržní produkce
  39    Ostatní běžné výdaje
  40        Ostatní daně z výroby
  41        Ostatní placené důchody z vlastnictví
  42        Běžné daně z důchodu, jmění a jiné
  43        Ostatní placené běžné transfery
  44        Úprava o změnu čistého podílu domácností na rezervách penzijních fondů
  45 Celkové kapitálové výdaje
  46    Tvorba hrubého fixního kapitálu
  47    Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv a změny stavu zásob
  48         změny stavu zásob a čisté pořízení cenností
  49         čisté pořízení nevyráběných aktiv
  50     Výdajové kapitálové transfery
  51        z toho: placené investiční dotace
  52 Kapitálové transfery z vládních institucí příslušným sektorům představující daně a sociální příspěvky vyměřené, ale které nebudou pravděpodobně vybrány
  53 D 5 placené podniky (S.11+S.12)
  54 D.5 placené domácnostmi (S.14+S.15)
  55 D.2 energetické daně včetně Daní z obnovitelných zdrojů
  56 D.121 sociální příspěvky zaměstnavatelů
  57 Běžné transfery
  58 Hrubé úspory
  59 Výnosy z UMTS licencí
  60 Celkový příspěsvěk na sociální zabezpečení
  61 Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery
  62 Primární deficit

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru