Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Schodek (-) nebo přebytek (+)
  2    Ústřední vládní instituce (S1311)
  3    Národní vládní instituce (S1312)
  4    Místní vládní instituce (S1313)
  5    Fondy sociálního zabezpečení (S1314)
  6 Celkové příjmy
  7 Celkové běžné příjmy
  8    Běžné daně z důchodů, jmění a jiné
  9    Daně z výroby a z dovozu
  10        Daně z produktů
  11           z toho: daň z přidané hodnoty (DPH)
  12        Ostatní daně z výroby
  13    Čisté sociální příspěvky
  14       z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů
  15       z toho: skutečné sociální příspěvky domácností
  16    Prodej
  17       Tržní produkce pro vlastní konečné užití
  18       Platby za ostatní netržní produkci
  19    Ostatní běžné příjmy
  20       Ostatní dotace na výrobu
  21       Důchod z vlastnictví
  22       Ostatní běžné transfery
  23       z toho: přijaté úroky
  24 Celkové kapitálové příjmy
  25    z toho: kapitálové daně
  26 Celkové výdaje
  27 Celkové běžné výdaje
  28    Mezispotřeba
  29    Náhrady zaměstnancům
  30       z toho: mzdy a platy
  31     Placené úroky
  32    Placené dotace
  33         Dotace na produkty (-)
  34         Ostatní dotace na produkty (-)
  35    Sociální dávky jiné než naturální sociální dávky
  36        z toho: starobní a vdovské důchody (COFOG 10.2.0 + COFOG 10.3.0)
  37        z toho: příspěvky v nezaměstnanosti (COFOG 10.5.0)
  38    Naturální sociální transfery - nakoupená tržní produkce
  39    Ostatní běžné výdaje
  40        Ostatní daně z výroby
  41        Ostatní placené důchody z vlastnictví
  42        Běžné daně z důchodu, jmění a jiné
  43        Ostatní placené běžné transfery
  44        Úprava o změnu čistého podílu domácností na rezervách penzijních fonsů
  45 Celkové kapitálové výdaje
  46    Tvorba hrubého fixního kapitálu
  47    Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv a změny stavu zásob
  48         změny stavu zásob a čisté pořízení cenností
  49         čisté pořízení nevyráběných aktiv
  50     Výdajové kapitálové transfery
  51        z toho: placené dotace
  52 Kapitálové transfery z vládních institucí příslušným sektorům představující daně a sociální příspěvky vyměřené, ale které nebudou pravděpodobně vybrány
  53 D 5 placené podniky (S.11+S.12)
  54 D.5 placené domácnostmí (S.14+S.15)
  55 D.2 energetické daně včetně Daní z obnovitelných zdrojů
  56 D.121 sociální příspěvky zaměstnavatelů
  57 Běžné transfery
  58 Hrubé úspory
  59 Výnosy z UMTS licencí
  60 Celkový příspěsvěk na sociální zabezpečení
  61 Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery
  62 Primární deficit

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru