Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Aktualita
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1  (1) Aktiva celkem
  2      (1.1) Vklady
  3      (1.2) Poskytnuté půjčky
  4              (1.2.1) Poskytnuté půjčky - Rezidenti
  5              (1.2.2) Poskytnuté půjčky - Nerezidenti
  6      (1.3) Dluhové cenné papíry celkem
  7      (1.4) Akcie a majetkové účasti
  8              (1.4.1) Podílové listy/akcie FKI (včetně FPT)
  9              (1.4.2) Ostatní akcie a majetkové účasti
  10      (1.5) Ostatní aktiva
  11  (2) Pasiva celkem
  12      (2.1) Přijaté půjčky
  13              (2.1.1) Přijaté půjčy - Rezidenti
  14              (2.1.2) Přijaté půjčky - Nerezidenti
  15      (2.2) Emitované dluhové cenné papíry
  16      (2.3) Vlastní kapitál
  17      (2.4) Ostatní pasiva

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru