Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Zisk z finanční a provozní činnosti (1. až 15.)
  2 1. Úrokové výnosy
  3 2. Úrokové náklady
  4 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání
  5 4. Výnosy z dividend
  6 5. Výnosy z poplatků a provizí
  7 6. Náklady na poplatky a provize
  8 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z
  9 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování
  10 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv neurčených k obchodování povinně v RH vykázané do Z/Z
  11 10. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z
  12 11. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví
  13 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta
  14 13. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv
  15 14. Ostatní provozní výnosy
  16 15. Ostatní provozní náklady
  17 16. Správní náklady
  18 16.1. Náklady na zaměstnance
  19 16.2. Ostatní správní náklady
  20 17. Odpisy
  21 18. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace
  22 19. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování
  23 20. Ztráty ze znehodnocení celkem
  24 20.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování
  25 20.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování
  26 20.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování
  27 21. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty
  28 22. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků
  29 23. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin
  30 Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 23.)
  31 24. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností
  32 Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 24.)
  33 25. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění
  34 Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 25.)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2020, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru