Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Aktualita
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Pasiva bilanční celkem, všechny cizí měny
  2    Přijaté vklady a úvěry, všechny cizí měny
  3    Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, všechny cizí měny
  4    Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, všechny cizí měny
  5    Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, všechny cizí měny
  6    Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, všechny cizí měny
  7    Emitované ostatní dluhové cenné papíry, všechny cizí měny
  8    Kapitál a rezervy, všechny cizí měny
  9       z toho: Opravné položky, všechny cizí měny
  10       z toho: Základní kapitál, všechny cizí měny
  11       z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, všechny cizí měny
  12       z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, všechny cizí měny
  13    Ostatní pasiva bilanční, všechny cizí měny
  14       z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, všechny cizí měny

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru