Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Aktualita
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 ODVĚTVÍ
  2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
  3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ
  4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
  5 D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY
  6 F. STAVEBNICTVÍ
  7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL
  8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
  9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ
  10 J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
  11 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ
  12 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
  13 M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
  14 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
  15 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ
  16 T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru