Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Závazky a vlastní kapitál celkem (1. - 8.)
  2 1. Vlastní kapitál
  3 1.1. Základní kapitál
  4 1.1.1. z toho změny základního kapitálu
  5 1.2. Emisní ážio
  6 1.3. Rezervní fond na nové ocenění
  7 1.4. Ostatní kapitálové fondy
  8 1.5. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku
  9 1.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých úč. období
  10 1.7. Zisk nebo ztráta běžného účetního období
  11 2. Podřízená pasiva
  12 3. Technické rezervy
  13 3.1. Rezerva na nezasloužené pojistné
  14 3.1.1. vztahující se k životnímu pojištění
  15 3.1.2. vztahující se k neživotnímu pojištění
  16 3.2. Rezerva na životní pojištění
  17 3.3. Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí
  18 3.3.1. vztahující se k životnímu pojištění
  19 3.3.2. vztahující se k neživotnímu pojištění
  20 3.4. Rezerva na bonusy a slevy
  21 3.4.1. vztahující se k životnímu pojištění
  22 3.4.2. vztahující se k neživotnímu pojištění
  23 3.5. Ostatní technické rezervy
  24 3.5.1. vztahující se k životnímu pojištění
  25 3.5.2. vztahující se k neživotnímu pojištění
  26 4. Technické rezervy u ŽP, kde jsou nositelem inv. rizika pojistníci
  27 5. Rezervy
  28 5.1. Rezerva na penzijní a podobné závazky
  29 5.2. Rezerva na daně
  30 5.3. Ostatní rezervy
  31 6. Depozita při pasivním zajištění
  32 7. Věřitelé
  33 7.1. Závazky z operací přímého pojištění
  34 7.2. Závazky z operací zajištění
  35 7.3. Závazky z dluhových cenných papírů
  36 7.3.1. z toho směnitelné (konvertibilní) dluhopisy
  37 7.4. Závazky vůči finančním institucím
  38 7.5. Ostatní závazky
  39 7.5.1. z toho daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení
  40 7.6. Garanční fond Kanceláře
  41 7.7. Fond zábrany škod
  42 8. Přechodné účty pasiv
  43 8.1. Výdaje příštích období a výnosy příštích období
  44 8.2. Ostatní přechodné účty pasiv
  45 8.2.1. z toho dohadné položky pasivní

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2019, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru