Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Aktualita
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Činnosti v oblasti nemovitostí
  2 Právní a účetnické činnosti
  3 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
  4 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
  5 Výzkum a vývoj (navázání 1:1)
  6 Reklama a průzkum trhu
  7 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
  8 Veterinární činnosti
  9 Činnosti v oblasti pronájmu a oper. leasingu (navázání 1:1)
  10 Činnosti související se zaměstnáním
  11 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti
  12 Bezpečnostní a pátrací činnosti
  13 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
  14 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
  15 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
  16 Vzdělávání (částečné navázání)
  17 Zdravotní péče
  18 Pobytové služby sociální péče
  19 Ambulantní nebo terénní sociální služby
  20 Tvůrčí, umělecké a zábavní čin
  21 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
  22 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
  23 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
  24 Činnosti organizací sdruž. osoby společ. zájmů (částečné navázání)
  25 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
  26 Poskytování ostatních osobních služeb, Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
  27 Čin. dom. jako zaměst. dom. personálu (navázání 1:1)
  28 Čin.dom. produk. bl. neurč.výr. (částečné navázání)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru