Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Aktualita
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1     (a) krátkodobý dluh v domácí měně indexovaný devizovým kurzem
  2     (b) finanční instrumenty denominované v zahraniční měně a s vypořádáním jiným způsobem (např. v domácí měně)
  3          -- deriváty (forwardy, futures a opční smlouvy)
  4              -- krátká pozice
  5              -- dlouhá pozice
  6           -- ostatní instrumenty
  7     (c) aktiva poskytnutá jako zástava (pledged)
  8           -- zahrnutá do rezervních aktiv
  9           -- zahrnutá do ostatních devizových aktiv
  10     (d) cenné papíry půjčené a v repo operaci
  11          -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I
  12          -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I
  13          -- vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I
  14          -- vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I
  15     (e) pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market)
  16           -- forwardy
  17           -- futures
  18           -- swapy
  19           -- opce
  20           -- ostatní
  21     (f) deriváty (forwardy, futures nebo opční smlouvy), které mají zbývající splatnost větší než 1 rok
  22           -- celková krátká a dlouhá pozice z termín.operací typu forward a futures v cizích měnách proti domácí měně (vč.forwardových komponentů měnových swapů)
  23              (a) krátká pozice (-)
  24              (b) dlouhá pozice (+)
  25               -- celková krátká a dlouhá pozice z termínových operací typu opce v cizích měnách proti domácí měně
  26                   (a) krátká pozice
  27                         (i) nakoupené prodejní opce
  28                         (ii) prodané kupní opce
  29                   (b) dlouhá pozice
  30                         (i) nakoupené kupní opce
  31                         (ii) prodané prodejní opce
  32     (a) měnová struktura rezerv (podle skupin měn)
  33           -- měny zahrnuté v koši SDR
  34           -- měny nezahrnuté v koši SDR
  35           -- podle jednotlivých měn (není povinné)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru