Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Aktualita
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 1-Běžný účet
  2           příjmy
  3           výdaje
  4 1.A.a-Zboží
  5           vývoz
  6           dovoz
  7 1.A.b-Služby
  8           příjmy
  9           výdaje
  10 1.B-Prvotní důchody
  11           příjmy
  12           výdaje
  13 1.C-Druhotné důchody
  14           příjmy
  15           výdaje
  16 2-Kapitálový účet
  17           příjmy
  18           výdaje
  19 3-Finanční účet
  20           aktiva
  21           pasiva
  22 3.1-Přímé investice
  23           aktiva
  24           pasiva
  25 3.2-Portfoliové investice
  26           aktiva
  27           pasiva
  28 3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie
  29           aktiva
  30           pasiva
  31 3.4-Ostatní investice
  32           aktiva
  33           pasiva
  34 3.5-Rezervní aktiva
  35 4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)
  36 4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)
  37 4.5-Čisté chyby a opomenutí

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru