Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Aktualita
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 (2) Vklady od centrální vlády - roční míra růstu (v %)
  2 (3) Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - roční míra růstu (v %)
  3     (3.1) Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - roční míra růstu (v %)
  4     (3.2) Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - roční míra růstu (v %)
  5     (3.3) Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky - roční míra růstu (v %)
  6     (3.4) Kapitál a rezervy - roční míra růstu (v %)
  7 (4) Úvěry rezidentům a nakoupené cenné papíry (položky 4.1 a 4.2) - roční míra růstu (v %)
  8     (4.1) Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - roční míra růstu (v %)
  9         (4.1.1) úvěry - roční míra růstu (v %)
  10         (4.1.2) cenné papíry - roční míra růstu (v %)
  11     (4.2) Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - roční míra růstu (v %)
  12         (4.2.1) úvěry - roční míra růstu (v %)
  13         (4.2.2) cenné papíry jiné než akcie - roční míra růstu (v %)
  14         (4.2.3) akcie a ostatní majetkové účasti - roční míra růstu (v %)
  15 (5) Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %)
  16 (6) Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - položky 4,5) - roční míra růstu (v %)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru