Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Aktiva celkem (1. až 12.)
  2 1. Pokladní hotovost
  3 2. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
  4 2.1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami splatné na požádání
  5 2.2. Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami
  6 3. Pohledávky za nebankovními subjekty
  7 3.1. Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání
  8 3.2. Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty
  9 4. Dluhové cenné papíry
  10 4.1. Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi
  11 4.2. Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty
  12 5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly
  13 5.1. Akcie
  14 5.2. Podílové listy
  15 5.3. Ostatní podíly
  16 6. Účasti s podstatným vlivem
  17 7. Účasti s rozhodujícím vlivem
  18 8. Dlouhodobý nehmotný majetek
  19 8.1. Zřizovací výdaje
  20 8.2. Goodwill
  21 8.3. Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní
  22 9. Dlouhodobý hmotný majetek
  23 9.1. Provozní nemovitosti včetně příslušenství
  24 9.2. Neprovozní nemovitosti - finanční investice
  25 9.3. Dlouhodobý hmotný majetek ostatní
  26 10. Ostatní aktiva
  27 10.1. Kladná reálná hodnota derivátů
  28 11. Pohledávky z upsaného základního kapitálu
  29 12. Náklady a příjmy příštích období
  30 12.1. Náklady příštích období
  31 12.2. Příjmy příštích období

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru