Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.)
  2 Závazky celkem (1. až 6.)
  3 1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám
  4 2. Závazky vůči nebankovním subjektům
  5 2.1. Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání
  6 2.2. Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům
  7 3. Ostatní závazky
  8 3.1. Záporná reálná hodnota derivátů
  9 4. Výnosy a výdaje příštích období
  10 5. Rezervy
  11 5.1. Rezervy na důchody a podobné závazky
  12 5.2. Rezervy na daně
  13 5.3. Rezervy ostatní
  14 6. Podřízené závazky
  15 Vlastní kapitál celkem (7. až 15.)
  16 7. Základní kapitál
  17 7.1. Splacený základní kapitál
  18 8. Vlastní akcie
  19 9. Emisní ážio
  20 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
  21 10.1. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy
  22 10.2. Ostatní rezervní fondy
  23 10.3. Ostatní fondy ze zisku
  24 10.3.1. Fond rezerv penzí
  25 11. Rezervní fond na nové ocenění
  26 12. Kapitálové fondy
  27 13. Oceňovací rozdíly
  28 13.1. Oceňovací rozdíly z majetku a závazků
  29 13.2. Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů
  30 13.3. Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí
  31 13.4. Oceňovací rozdíly ostatní
  32 14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
  33 15. Zisk nebo ztráta za účetní období

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru