Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Zisk z finanční činnosti (1. až 8.)
  2 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy
  3 1.1. Dluhové cenné papíry
  4 1.2. Ostatní aktiva
  5 2. Náklady na úroky a podobné náklady
  6 3. Výnosy z akcií a podílů
  7 3.1. Akcie a podíly z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem
  8 3.2. Ostatní
  9 4. Výnosy z poplatků a provizí
  10 5. Náklady na poplatky a provize
  11 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací
  12 7. Ostatní provozní výnosy
  13 8. Ostatní provozní náklady
  14 9. Správní náklady
  15 9.1. Náklady na pracovníky
  16 9.2. Ostatní správní náklady
  17 10. Rozpuštění rezerv a OP k DHNM
  18 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM
  19 11.1. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
  20 12. Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek
  21 13. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám
  22 14. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
  23 15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP
  24 16. Rozpuštění ostatních rezerv
  25 17. Tvorba a použití ostatních rezerv
  26 18. Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem
  27  Zisk (ztráta) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.)
  28 19. Mimořádné výnosy
  29 20. Mimořádné náklady
  30 Zisk (ztráta) za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.)
  31 21. Daň z příjmů
  32 Zisk (ztráta) za účetní období po zdanění (1. až 21.)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru