Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Aktualita
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Aktiva celkem
  2 Vklady a poskytnuté půjčky
  3 Cenné papíry jiné než akcie
  4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování
  5 Akcie a ostatní majetkové účasti
  6 Stálá aktiva
  7 Ostatní aktiva
  8 Pasiva celkem
  9 Přijaté úvěry
  10 Emitované akcie/podílové listy
  11 Ostatní pasiva

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru